• ultrazvučna mašina za ekstrakciju pektina biljnih pigmenata

    ultrazvučna mašina za ekstrakciju pektina biljnih pigmenata

    Ultrazvučna ekstrakcija se uglavnom koristi u industriji sokova i pića za ekstrakciju efikasnih sastojaka kao što su pektin i biljni pigmenti.Ultrazvučna vibracija može probiti zidove biljnih ćelija, omogućavajući pektinu, biljnim pigmentima i drugim komponentama da iscure u sok.Istovremeno, ultrazvuk nastavlja da radi na raspršivanju pektina i čestica biljnog pigmenta u manje.Ove manje čestice mogu se ravnomjernije i stabilnije rasporediti u sok.Stabi...