• Ultrazvučni laboratorijski Homogenizer Sonicator

    Ultrazvučni laboratorijski Homogenizer Sonicator

    Sonikacija je čin primjene zvučne energije za agitaciju čestica u uzorku, u različite svrhe.Ultrazvučni homogenizator sonikator može poremetiti tkiva i ćelije kroz kavitaciju i ultrazvučne talase.U osnovi, ultrazvučni homogenizator ima vrh koji vrlo brzo vibrira, uzrokujući da se mehurići u okolnom rastvoru brzo formiraju i kolabiraju.To stvara smične i udarne valove koji razbijaju ćelije i čestice.Ultrazvučni sonikator Homogenizer se preporučuje za homogenizaciju...
  • Sonikator laboratorijske ultrazvučne sonde

    Sonikator laboratorijske ultrazvučne sonde

    Različita oprema ispunjava različite eksperimentalne zahtjeve.Pored habajućih delova, garancija na celu mašinu je 2 godine.