• ultrazvučna mašina za disperziju praha dijamantskih nanočestica

    ultrazvučna mašina za disperziju praha dijamantskih nanočestica

    OPIS: Dijamant pripada mineralnom materijalu, koji je vrsta minerala sastavljenog od ugljičnog elementa.To je alotrop ugljičnog elementa.Dijamant je najteža supstanca u prirodi.Potrebna je jaka sila smicanja da bi se dijamantski prah raspršio do nanometara.Ultrazvučna vibracija generiše snažne udarne talase na frekvenciji od 20000 puta u sekundi, razbijajući dijamantski prah i dalje ga rafinišući u nanočestice.Zbog svojih jedinstvenih svojstava u čvrstoći, tvrdoći, toplotnoj provodljivosti,...